Ekrani me i Madh ne Bote me LED do ndertohet ne Dubai

Shqip


Tameer Holding Kompania e Zhvillimit UAE ne Dubai do te Ndertoje Ekranin me LED me te madh ne bote te ndertuar ndonjehere.Ekrani do te vendoset ne ne nje ndertese komerciale ne lagjen MAJAN te Dubailand.
E quajtur “Podium” Ndertesa me kete ekran LED do te jete e para ne bote me lartesine 33-kate e cili do te jete e dukshme 1.5 kilometra larg.
Ideja e Tameer eshte dizenjuar nga ekspertet e teknologjise LED Dactronics dhe do te jete nje mjet i fuqishem per Publicitet, Mesazhe dhe Art.
Pervec fasades me LED Podumi ofron 33 kate hapesire per zyra biznesi dhe 2 kate te dedikuara blerjeve, gjithashtu dhe kater kate parking.
Dizenjimi i ekranit me LED bashke me teknologjine e perdorur ne konstruksonin e tij nuk do te pengoje hyrjen e drites natyrale ne ndertese.Prandaj zyrat direkt pas ekranit gjigand do te kene te njejten ndjesi te hapesires si dhe ato nga ana tjeter e nderteses.
Tameer do e shfaqe projektin e Podium-it ne Cityscape Dubai 2008.

English

Dubai: UAE development company Tameer Holding will develop the world’s largest LED screen to be embedded on an intended commercial tower in the Majan district of Dubailand, the company announced on Monday.
Termed ‘Podium’, the development will be a world first, boasting a 33-storey high LED media facade that will be visible from a distance of 1.5 kilometres.
The idea generated by Tameer has been designed by LED technology experts Dactronics and will be a powerful medium for advertising, messaging and art.
In addition to its LED façade, the Podium offers 33 levels of premium commercial office space, and two floors dedicated to retail, as well as four floors for parking.
The design of the LED screen, along with the technology utilised in its construction, will not impede the flow of natural light into the building. Thus, the offices directly behind the massive screen will have the same open feel as those on the opposite side of the building.

Tameer is showcasing the Podium project in Cityscape Dubai 2008.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.