Llogaritja e Pages Neto ne Shqiperi 2022

Kjo eshte Metoda e re e përllogaritjes e tatimit të të ardhurave nga punesimi e hyre ne fuqi në Prill 2022 në Shqiperi. Vendos Pagen bruto tek vendi bosh me poshte dhe shtyp butonin “llogarit pagen Neto”   Sqarime: Përqindja për Sigurimin Shendetesor:           1.70% Përqindja për Sigurimin Shoqëror:        … Read more